LUYỆN THI HSK 1-6

CẤU TRÚC ĐỀ THI HSK

Nắm chắc cấu trúc đề thi HSK để có thể tập trung ôn luyện và canh thời gian làm bài hợp lý để đạt kết quả cáo trong kỳ thi.

CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI HSK 1-6

HSK là cụm từ viết tắt của chữ Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试), có nghĩa là kỳ thi khảo sát trình độ tiếng Hoa, chứng chỉ này có hiệu lực 2 năm kể từ...

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0901329653